Lâu Đài Chillon
70cm x 90cm
2017

        


Tĩnh Vật (Lọ Hoa)
60cm x 60cm
2017
Những Quả Lê
70cm x 90cm 
2017

Đỉnh Matterhorn
50cm x 70cm
2017Súng Đêm
50cm x 70cm
2017            
                 


Tĩnh Vật (Bát)
60cm x 60cm
2017

Đu Đủ 
60cm x 30 cm
2017
Tre Trong Mưa
70cm x 100cm
2017
Hoa Súng
60cm x60cm
2017


Làng Cổ Yvoire
50cm x 70cm
2017Cảnh Núi 
60cm x 60cm
2017

Tre Trong Nắng
60cm x 60cm
2017Tre Trong Gió
30cm x 60cm
2017Hương Súng
70cm x 90cm
2017