Lâu Đài Chillon
70cm x 90cm
2017

        


Tĩnh Vật (Lọ Hoa)
60cm x 60cm
2017
Những Quả Lê
70cm x 90cm 
2017

Thời Trà
60cm x 60cm
2017
Đỉnh Matterhorn
50cm x 70cm
2017

Ngắm Hoàng Hôn
60cm x 60cm
2017


            
                 


Tĩnh Vật (Bát)
60cm x 60cm
2017

Đu Đủ 
60cm x 30 cm
2017


Hoa Sen
40cm x 60cm
2017

Tre Trong Mưa
70cm x 100cm
2017


Hoa Súng
60cm x60cm
2017Tỏi
50cm x 70cm 
2017

Hoa Tulip
40cm x 60cm
2017


Làng Cổ Yvoire
50cm x 70cm
2017Tĩnh Vật
60cm x 60cm
2017


Cảnh Núi 
60cm x 60cm
2017

Tre Trong Nắng
60cm x 60cm
2017Tre Trong Gió
30cm x 60cm
2017Hương Súng
70cm x 90cm
2017
Súng Đêm
50cm x 70cm
2017